Hakkımızda

Derman ekibi, yerel halkın (hemşerilerimizin) ihtiyaçlarını karşılama işlevi yüklenen belediyemizin, bu işlevini etkin biçimde yerine getirebilmesi için yerel halkın beklentilerinin ve sorunlarının sağlıklı olarak belirlenmesi, taleplerin alınmasına ve hizmetin yerine getirilmesi, ayrıca sosyal yardım taleplerin koordine edilmesi amacıyla tasarlanmış bir projedir.

Bu çerçeveden hareketle belediye yönetimimiz ve yerel halk arasında karşılıklı iletişim ve etkileşimin sağlanması, Derman Ekibi Projesinin en önemli hedefidir.

Yerel halkın yönetilen pasif bir topluluk olmaktan çıkıp, belediye yönetimine her aşamada katılan, yerel sorumluluklara ortak olan, denetleyen bir topluluk haline gelebilmesi, yerel demokrasinin işler kılınması için; sağlıklı bir iletişim ağı, duyarlı bir kamuoyu ve etkin bir halk denetiminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Yerel düzeyde sağlıklı işleyen bir yönetimin (belediye) – yönetilen (yerel halk) iletişim ve etkileşiminin işler kılınması ve söz konusu hedeflerin gerçekleşmesi için Derman Ekibi çalışmalarını Adanamızın 15 ilçesinde de yürütmektedir.

Vizyon
Demokratik işleyişe sahip olan belediyemizde, topluma karşı sorumlu ve saygılı bir işleyiş içinde olmamızın yanı sıra üstlenilen görevleri başarıyla yerine getirebilmek için toplumun güvenini, saygısını, ilgi ve desteğini sağlamak ve söz konusu hedefe ulaşmak noktasında yönetsel işleyişi halkın beklentilerine cevap verecek düzeyde verimli kılmak ve bu sayede hizmetlerin yerindeliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

Misyon
Bu kapsamda 40 kişilik ekip ile ilk adımlarımızı attığımız Derman Projesinde oryantasyon eğitimlerini almış personellerimiz Adana’nın her ilçesinde Derman logolu araçlarımızla hane ve esnaf ziyaretlerinde bulunmaktadır. Bu ziyaretlerde kısa, orta ve uzun vade talepler alınmakta olup, alınan talepler ilgili dairelere iletilmektedir. İş takibi süresinde hizmet yerine getirildikten sonra, talebi verilen kişiye geri bildirim yapılmaktadır. Yönetimin (belediye) – yönetilen (yerel halk) arasındaki iletişim ve etkileşim işler hale getirilmesi amaçlanmaktadır.