Derman Köyde Projesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekibinin gerçekleştirmekte olduğu saha çalışmaları
kapsamında yerel halkın kamu kaynaklarına erişimini arttırmak, talep, şikayet, öneri, ve hizmet
koordinasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Derman Köyde fikri
geliştirilmiştir. Projenin temel hedefi köyleri kent bütününden ayrıştırarak, kırsal alanlarda
oluşturulan hizmet rotası ile kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek çalışmalar bütünü
oluşturmaktır. Belediyemizin hizmet birimlerinin koordinasyonu ile oluşturulacak çalışma
grubunun katkılarıyla kırsal alanlarda sağlık, yol bakımı, peyzaj düzenlemeleri, alt yapı
çalışmaları, temizlik ve sosyo kültürel konularda; sağlıklılaştırma ve destek çalışmaları
yürütülecektir. Projenin amacı; planlanan yol haritası kapsamında şehrimizin tüm köylerine
erişerek belediyemizin kendi öz kaynakları ile sunmakta olduğu hizmeti görünür kılmak ve
kırsalda yaşanan temel hizmetlere erişim sıkıntısına bir çözüm ortaklığı sunmaktır. Ek olarak;
Derman saha ekibinin alan ziyaretleri sırasında yerel halk ile yapacağı birebir görüşmeler
aracılığıyla mevcutta tanımlanan problem ve potansiyelleri belirleyerek orta ve uzun vadede
iş ve proje planları oluşturarak kırsal kalkınmayı desteklemektir.

Projede kırsala yapılan ziyarette aynı gün şu hizmetler gerçekleşmektedir:
-Ağaç budama, çim biçme ve çiçeklendirme çalışmaları,
– Bozuk yolların tadilatı, iş planları kapsamında asfalt çalışmaları,
– Cami, okul, ana arter gibi alanlarda temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları,
– Kanalizasyon, fosseptik çukuru gibi alt çapı konularında sağlıklılaştırma önlemleri,
– Genel sağlık taraması, yaşlı hasta bakımı, veterinerlik hizmetleri, kuaför, kişisel bakım
gibi sağlık konusunda çeşitli destekler,
– Mezarlık temizliği, tel örgü, çit, otobüs durakları vs. tadilat işleri.

Karataş ve Tufanbeyli ilçelerindeki köylerde proje gerçekleşmiş olup, orta ve uzun vadede alınan talepler de yerine getirilmeye başlanmıştır. 15 aylık süre periyodunda Adana’mızın 15 ilçesinde her köyün ziyaret edilmesi hedeflenmektedir.